Cheaty do her

Gothic 3

Otevřete soubor ge3.ini v adresáři "Gothic3/Ini" a změně následující řádky:

[Game]
TestMode=false

na:

[Game]
TestMode=true

Potom stisknutím klávesy [~] během hry aktivujete konzoli pro zadání následujících kódů:

God - nesmrtelnost
Invisibility - neviditelnost
Teach all - naučíte se všechny dovednosti
Kill - zabije vybraný cíl
Give [item] - přidá specifikovaný předmět (item)
Give gold x - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch)
Give money x - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch)
Spawn [item] - přidá specifikovaný předmět / postavu (item)
idkfa - přidá vše (předměty, dovednosti ...)
Help - zobrazí příkazy
fullhealth - plné zdraví
give Cat_Armor - všechny brnění
give Cat_Weapon - všechny zbraně
give Cat_Artefact - všechny artefakty
control - ovládání postavy
watch - ovládání pohledu


teach STR x - nastavení síly
teach DEX x - nastavení lovecké dovednosti
teach INT x - nastavení inteligence
teach ALC x - nastavení alchymistické dovednosti
teach SMT x - nastavení kovářské dovednosti
teach THF x - nastavení zlodějské dovednosti
teach HP x - nastavení sdraví
teach MP x - nastavení many
teach SP x - nastavení energie
teach LP x - nastavení bodů učení

[F1] - Screenshot
[F2] - Okno / celá obrazovka (ptačí pohled)
[F3] - Framerate
[F4] - ?
[F5] - rychlý save
[F6] - Zeitraffer an/aus
[F7] - spomalení času
[F8] - reset postavy
[F9] - rychlý loadZdroj: abecedaher.cz